EU Projects

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost društva BONUM d.o.o.

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima potražite na slijedećim poveznicama:


RAČUNALNI RJEŠAVAČ ZA PROVJERU IZVIJANJA UKREPLJENIH PANELA U ANALIZI ČVRSTOĆE KONSTRUKCIJE PLOVNIH OBJEKATA

• Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj;
• Ukupna vrijednost projekta: 93 750 HRK;
• Iznos EU sufinanciranja: 52 500 HRK;
• Status i razdoblje provedbe: Provedba uspješno završena, srpanj 2020. – studeni 2020.

Opis projekta
Projektom će se razviti potpuno automatizirani računalni rješavač za provjeru izvijanja ukrepljenih panela u analizi čvrstoće konstrukcije plovnih objekata, kojega će BONUM d.o.o. računalno implementirati u vlastiti računalni alat u okviru poslije-projektnih aktivnosti. Time će BONUM d.o.o. razviti globalno inovativni proizvod, uvesti ga i komercijalizirati kroz vlastiti proizvodni proces i eventualnu prodaju zainteresiranim klijentima i partnerima te povećati vlastitu konkurentnost na globalnom brodograđevnom tržištu.

Cilj projekta
Razviti računalni rješavač za provjeru izvijanja ukrepljenih panela u analizi čvrstoće konstrukcije plovnih objekata kao osnovu za izradu novog računalnog alata i uvođenje inovativne usluge BONUM d.o.o.

Projektni letak nalazi se na ovoj poveznici, a za više informacija kontaktirati voditelja projekta Marka Stipčevića na marko@bonum.hr.

STIFFENED PANEL BUCKLING SOLVER FOR STRUCTURAL ADEQUACY EVALUATION OF THE SHIP STRUCTURES

• Project is co-financed by the EU from the Regional Development Funds;
• Total project value: 93 750 HRK;
• EU co-financing: 52 500 HRK;
• Status and implementation period: Implementation successfully finished, July 2020. – October 2020.

Project description
Stiffened panel buckling solver for structural adequacy evaluation of the ship structures is being developed, which will be subsequently implemented into BONUM d.o.o. proprietary software within framework of the post-project activities. This will enable BONUM d.o.o. to develop and introduce useful software tool which will improve its own professional workflow and to offer it commercially as innovative product, all in in order to increase its own competitiveness on a global shipbuilding market.

Project aim
To develop stiffened panel buckling solver for structural adequacy evaluation of the ship structures, as basis for creation of novel software tool and introduction of the innovative service of the BONUM d.o.o.

Project flyer can be found on this link, for more information please contact Marko Stipčević on marko@bonum.hr.


METODOLOGIJA ODREĐIVANJA UTJECAJA NOSIVOSTI NADGRAĐA U ANALIZI UZDUŽNE ČVRSTOĆE KONSTRUKCIJE VIŠE-PALUBNOG BRODA

• Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj;
• Ukupna vrijednost projekta: 111 250 HRK;
• Iznos EU sufinanciranja: 62 300 HRK;
• Status i razdoblje provedbe: Provedba uspješno završena, prosinac 2019. – ožujak 2020.

Opis projekta
Projektom će se razviti metodologija za određivanje utjecaja nosivosti nadgrađa u analizi uzdužne čvrstoće više-palubnih brodova, koju će BONUM d.o.o. računalno implementirati u vlastiti računalni alat u okviru poslije-projektnih aktivnosti. Time će BONUM d.o.o. moći zadovoljiti aktualne zahtjeve domaćih i inozemnih klijenata, tj. razviti inovativnu uslugu, uvesti ju i komercijalizirati kroz vlastiti proizvodni proces te povećati vlastitu konkurentnost na globalnom brodograđevnom tržištu.

Cilj projekta
Razviti metodologiju za određivanje utjecaja nosivosti nadgrađa u analizi uzdužne čvrstoće više-palubnih brodova kao osnovu za izradu novog računalnog alata i uvođenje globalno inovativne usluge BONUM d.o.o.

Projektni letak nalazi se na ovoj poveznici, a za više informacija kontaktirati voditelja projekta Marka Stipčevića na marko@bonum.hr.

METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF THE SUPERSTRUCTURE INFLUENCE ON LONGITUDINAL HULL GIRDER STRENGTH OF THE MULTI-DECK SHIP STRUCTURE

• Project is co-financed by the EU from the Regional Development Funds;
• Total project value: 111 250 HRK;
• EU co-financing: 62 300 HRK;
• Status and implementation period: Implementation successfully finished, December 2019. – March 2020.

Project description
Methodology for determination of the superstructure influence on longitudinal hull girder strength of the multi-deck ship structure is being developed, which will be subsequently implemented into BONUM d.o.o. proprietary software within framework of the post-project activities. This will enable BONUM d.o.o. to respond on current requirements of the domestic and international clients, i.e. to develop, introduce and offer innovative service in order to increase its own competitiveness on a global shipbuilding market.

Project aim
To develop methodology for determination of the superstructure influence on longitudinal hull girder strength of the multi-deck ship structure, as basis for creation of novel software tool and introduction of the globally innovative service of the BONUM d.o.o.

Project flyer can be found on this link, for more information please contact Marko Stipčević on marko@bonum.hr.


RAZVOJ EFIKASNE METODOLOGIJE ZA ANALIZU KONSTRUKCIJE PLOVNIH OBJEKATA METODOM KONAČNIH ELEMENATA – REMAKE

• Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj;
• Ukupna vrijednost projekta: 3.832.321,00 HRK;
• Iznos EU sufinanciranja: 3.021.854,26 HRK;
• Status i razdoblje provedbe: U provedbi, lipanj 2018. – prosinac 2021. (42 mjeseca).

Opis projekta
Ovim projektom će se kroz aktivnosti kolaborativnog industrijskog istraživanja razviti jedinstven i inovativan računalni program koji će u proceduri projektiranja konstrukcije plovnih objekata omogućiti korisniku vrlo jednostavan, produktivan i nadogradiv proces provedbe analize strukturnog odziva i podobnosti zasnovane na metodama numeričke analize. Provedbom projekta ostvarit će se povećanje ulaganja korisnika u aktivnosti istraživanja i razvoja (vezano uz S3 TPP Promet i mobilnost), a pozitivni efekti uvođenja razvijenog softvera u vlastiti proizvodni proces omogućili bi značajno povećanje proizvodnih kapaciteta i razine inovativnosti usluga koje korisnik nudi u okviru zahtjevnog globalnog brodograđevnog tržišta, tj. doprinijeli bi radikalnoj strukturnoj promjeni korisnika. S obzirom da trenutno na globalnom tržištu ne postoji sličan softver, razvijeni računalni program se može smatrati u potpunosti novim proizvodom na globalnom tržištu. Korisnik je tvrtka BONUM d.o.o., a partneri su sastavnice Sveučilišta u Zagrebu – Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) te Prirodoslovno matematički fakultet (PMF).

Ciljevi projekta
• Proizvesti računalni alat kojim će se sadašnjim i budućim klijentima korisnika osigurati brža i kvalitetnija uslugu, a korisniku povećana konkurentnost na globalnom brodograđevnom tržištu;
• Povećanom radnom produktivnošću korisnika osigurati nove poslove, značajno povećanje prihoda, dobiti i izvoza korisnika te omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.

Za više informacija kontaktirati voditelja projekta Marka Stipčevića na marko@bonum.hr.

Podrška pri implementaciji projekta:

DEVELOPMENT OF EFFICIENT METHODOLOGY FOR FINITE ELEMENT METHOD BASED STRUCTURAL ANALYSIS OF MARINE STRUCTURES – REMAKE

• Project is co-financed by the EU from the Regional Development Funds;
• Total project value: 3.832.321,00 HRK;
• EU co-financing: 3.021.854,26 HRK;
• Status and implementation period: In progress, June 2018. – December 2021. (42 months).

Project description
Unique and innovative software is under development through a collaborative research, which will provide BONUM d.o.o. with a simple, productive and upgradeable process of the structural response and adequacy analysis (based on numerical methods) in design of floating structures. Since project implementation demands significant increase of the BONUM d.o.o. investment in research and since positive effects of the developed software exploitation will ensure significant increase in BONUM d.o.o. service innovativeness and workflow speed and capacity, it is safe to say that it will lead to the radical structural change of the BONUM d.o.o. Since the similar software currently does not exist on a global shipbuilding market, resulting software can be considered as a completely new product on the global market. Project is managed and executed by the SME BONUM d.o.o. with two partnering faculties of the University of Zagreb – Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture and Faculty of Science.

Project aims
• To develop software which will provide existing and future clients of the BONUM d.o.o. with a better service and enable higher competitiveness of the BONUM d.o.o. on a global shipbuilding market;
• To expand business volume, achieve higher income and profit and enable new job opportunities trough better BONUM d.o.o. productivity.

For more information please contact Marko Stipčević on marko@bonum.hr.