EU Projects

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost društva BONUM d.o.o.

REMAKE - Razvoj efikasne metodologije za analizu konstrukcije plovnih objekata metodom konačnih elemenata

•   Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

•   Ukupna vrijednost projekta : 3.832.321,00 kn

•   EU sufinanciranje projekta: 3.021.854,26 kn

•   Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2018. – prosinac 2021. (42 mjeseca)

Opis projekta

Ovim projektom će se kroz aktivnosti kolaborativnog industrijskog istraživanja razviti jedinstven i inovativan računalni program koji će u proceduri projektiranja konstrukcije plovnih objekata omogućiti korisniku vrlo jednostavan, produktivan i nadogradiv proces provedbe analize strukturnog odziva i podobnosti zasnovane na metodama numeričke analize. Provedbom projekta ostvarit će se povećanje ulaganja korisnika u aktivnosti istraživanja i razvoja (vezano uz S3 TPP Promet i mobilnost), a pozitivni efekti uvođenja razvijenog softvera u vlastiti proizvodni proces omogućili bi značajno povećanje proizvodnih kapaciteta i razine inovativnosti usluga koje korisnik nudi u okviru zahtjevnog globalnog brodograđevnog tržišta, tj. doprinijeli bi radikalnoj strukturnoj promjeni korisnika. S obzirom da trenutno na globalnom tržištu ne postoji sličan softver, razvijeni računalni program se može smatrati u potpunosti novim proizvodom na globalnom tržištu. Nositelj projekta je tvrtka BONUM d.o.o., a partneri su sastavnice Sveučilišta u Zagrebu – Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) te Prirodoslovno matematički fakultet (PMF).

Ciljevi projekta

•   Proizvesti računalni alat kojim će se sadašnjim i budućim klijentima korisnika osigurati bržu i kvalitetniju uslugu, a korisniku povećanu konkurentnost na globalnom brodograđevnom tržištu.

•   Povećanom radnom produktivnošću korisnika osigurati nove poslove, značajno povećanje prihoda, dobiti i izvoza korisnika te omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.

Za više informacija kontaktirati voditelja projekta Marka Stipčevića na marko@bonum.hr.

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima potražite na slijedećim poveznicama:

Podrška pri implementaciji projekta:


REMAKE - Development of efficient methodology for finite element method based structural analysis of marine structures

•   Project was co-financed by the EU from the Regional Development Funds

•   Total Project value: 3.832.321,00 kn

•   Amount co-financed by the EU: 3.021.854,26 kn

•   Project implementation period: June 2018. – December 2021. (42 months)

Project description

A unique and innovative software will be developed through collaborative research activities, which will provide BONUM Ltd. with simple, productive and upgradeable process of the structural response and adequacy analysis based on numerical methods in design of floating structures. By implementation of the project, BONUM Ltd. investment in research will be significantly increased and positive effects of the introduction of the developed software will ensure significant increase in the design processes capacity and level of the service innovativeness on the demanding global shipbuilding market, i.e. it will lead to the radical structural change of the BONUM Ltd. Since the similar software does not exist on a current global shipbuilding market, newly developed software can be considered as a completely new product on the global market. Project is led by the SME BONUM Ltd. and partners are two faculties of the University of Zagreb – Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture and Faculty of Science.

Project aims

•   To develop a software which will provide existing and future clients of the BONUM Ltd. with a better service. The developed software will provide BONUM Ltd. with the higher competitiveness on a global shipbuilding market.

•   To ensure new projects, higher income and profit, as well as new jobs opportunities trough better work productivity .

For more information please contact Marko Stipčević on marko@bonum.hr.